• عکس زیبایی از عقاب طلاییـ26 کلیک
  • عقاب طلایی نشان ملی کشور مکزیک است.گوشتخوار و تا 30 سال عمر میکنند . عقابی زیبا ولی فوق العاده خطرناک .طول بال 1.8 تا 2.3 متر. در آمریکای شمالی بیشترین کودک ربایی های جانوران شکاری توسط این پرنده صورت میگیرد .آنها برای شکار قدرت مانوری معادل 241 کیلومتر بر ساعت(150 مایل/ساعت) دارند که راه فراری برای صید خود باقی نمیگذارد .

    ثبت نظر

    محبوبیت کاربر گوگل: